Andrena minutula – Pieskorypka drobná.

Andrena minutula -zástupca drobných, ale nenápadných včielok, veľkých len okolo 7 milimetrov je prítomný takmer všade. Ako zdroj potravy slúži takmer každý kvet. Nemá žiadne špeciálne požiadavky na svoje biotopy či tradičné rastliny a produkuje dve generácie ročne.

Andrena minutula
Jean-Paul Boerekamps, Pieskorypka drobná, https://www.inaturalist.org/observations/155325591
Popis:

Andrena minutula je dlhá 5-7 mm. Má čiernu farbu s riedkymi chĺpkami. V teréne ju ťažko odlíšite od podobne malých druhov . Zaujímavosťou je, že samce prvej generácie majú na hlave čierne chĺpky, kým samci druhej generácie naopak biele.

Biotop:

Tento druh obýva okraje lesov, živé ploty, lúky, pieskové oblasti, štrkoviská aj hlinené jamy, parky záhrady. Nájdete ju v celej strednej európe.

Hniezdenie:

Včela sama kope zemné hniezda. Stačí, aby lokality neboli husto zarastené.

Potrava:

Andrena minutula je polyektický druh. Ako zdroj potravy je vhodný takmer každý kvet, ktorý má peľ alebo nektár: na jar od podbeľa po čerešňu a v lete od boľševníka po zlatobyľ. Navštevuje minimalne 11 čeľadí rastlín: čeľaď javorovitých (Aceraceae), mrkvovité.(Apiaceae), čeľaď astrovité (Asteraceae), kapustová zelenina (Brassicaceae), klinčeky (Caryophyllaceae), tučnolisté (Crassulaceae), čeľaď mätových (Lamiaceae), iskerníky (Ranunculaceae), ruže (Rosaceae), vŕby (Salicaceae), krtičníkovité rastliny (Scrophulariaceae).

Doba letu:

Pieskorypka drobná má dve generácie za rok (bivoltine). Prvá generácia lieta od začiatku apríla do konca mája a druhá generácia od konca júna do polovice augusta.

Pieskorypky všeobecne