Andrena flavipes -Pieskorypka žltonohá

Andrena flavipes možno nájsť vo všetkých druhoch nie príliš vlhkých biotopov, od mestských záhrad až po vresoviská.

Andrena flavipes
© Stefan, Pieskorypka žltonohá, https://www.inaturalist.org/observations/39887580
Popis:

Podobá sa včele medomosnej ale na tergitoch má jasne oddelené pásiky.

Samica meria 11-13 mm. Tvár má hore čiernu, 3. segment tykadla je dlhý takmer ako 4. až 6. segment. spolu. Hrudník má v strede čierny, nohy zlatožlté až béžovo chlpaté. Brucho je väčšinou hladkými tergitmi. Druhý až piaty tergitový kotúč je čierny, 2.–4. so stredne širokými béžovými koncovými pásikmi, a čiernym koncovým strapcom.

Samec meria: 9–11 mm, podobný ako samica. 3. segment tykadla je dlhý ako 4. a 5. spolu; 1. tergit s malými krátermi, 4. a 5. tergitový kotúč je čierny, 1.–5. tergit s ľahkými koncovými pásmi.

Biotop:

Andrena flavipes je v strednej európe je takmer všadeprítomná, žije na okrajoch lesov, v pieskoviskách, štrkoviskách a hliniskách, na hrádzach, ale tiež v záhradách a parkoch.

Hniezdenie:

Zemné hniezda buduje často v zoskupeniach. Tieto sú 16–23 cm dlhé, viac-menej zakrivené tunely. Hniezda tento druh vykopáva prevažne v pevnej, hlinitej alebo hlinitej pôde s riedkou vegetáciou, napríklad hrádzach, trávnikoch alebo pozdĺž nespevnených ciest, zvyčajne nie viac ako decimeter od starých alebo existujúcich hniezd. Miesta hniezd sa niekedy používajú viacerými generáciami roky. V dôsledku náhleho nárastu vhodných hniezdnych príležitostí môže populácia v priebehu niekoľkých rokov veľmi silne narásť, potom sa počty opäť znížia. Má dve generácie do roka.

Potrava:

Andrena flavipes je silne polektická a navštevuje aj ovocné stromy. Prvá generácia navštevuje hlavne púpavy a vŕby, ale aj jablone a hrušky, druhá generácia bôbovité rastliny (ďatelina, lucerna), z kvetov vratič, starček.

Doba letu:

Andrena flavipes má dve generácie za rok je bivoltínna. Prvá generácia lieta od konca marca do konca mája a druhá od začiatku júla do začiatku septembra.

(c) Francis Birlenbach, Pieskorpka žltonohá, Andrena flavipes https://www.inaturalist.org/observations/211068557

Pieskorypky všeobecne