Andrena ventralis

Andrena ventralis je relatívne malá pieskorypka, ktorá je aj v teréne ľahko rozpoznateľná vďaka riedkej srsti, čiastočne do červena sfarbeným sternitom a špecializovaným návštevám kvetov vŕb.

Andrena ventralis
© ceffx, Andrena ventralis https://www.inaturalist.org/observations/113711259
Popis:

Meria len 8-9 mm. Je to štíhly druh, navrchu s čiernou farbo, ale s bielymi vlasmi na bokoch, červenú má na spodnej strane brucha.

Samica má čiernu hlavu, hrudník zasa čierny, košíčky na zadných nohách má svetlosivé. Tergity s úzkymi más prerušovanými bielymi koncovými pásmi, sternity červené, jamkovité.

Samec má hlavu a hrudník svetlosivé chlpaté. Tergity aj sternity s rôznymi podielmi červenej.

Biotop:

Andrena ventralis obýva všetky druhy otvorených plôch, na ktorých rastie dostatok vŕb, na piesočnatej pôde aj na hline. Nájdete ju v lužných oblastiach, na okrajoch lesov a otvorených priestranstiev v lesoch, vresoviskách, zapadnutých cestách, lomoch a hrádzach.

Hniezdenie:

Samice hniezdia samotársky alebo len v malých zhlukoch. Hniezdo sa nachádza v zemi medzi vegetáciou, častejšie na miestach s riedkou vegetáciou. Hniezda si kopú aj v opustených krtincoch.

Potrava:

Včela je špecializovaná ,oligolektická na vŕby (Salicaceae), občas sa však vyskytujú aj v rastlinách z čelade ruží (Rosaceae).

Doba letu:

Táto malá pieskorypka má len jednu generáciu za rok, je univoltínna. Lieta od konca marca do konca mája.

Pieskorypky všeobecne

Andrena varians – Pieskorypka

Andrena varians je zriedkavý druh, naviac tažko rozpoznateľný. Na biotop nemá zvláštne nároky obsadzuje, aj mestské parky

Andrena varians
© Erland Refling Nielsen, Andrena varians, https://www.inaturalist.org/observations/25837726
Popis:

Samica meria 10-12mm. Má štíhle, lesklé čierne brucho so slabo svetlými škvrnami na bokoch, hnedý chlpatý hrudník . Druh je podobný A. haemorrhoa, ale s kratšou srsťou). Samec je menší , má dĺžku len 9-10 mm. V teréne je len ťažko roypoznateľná od iných príbuzných druhov

Biotop:

Obýva otvorené lesy, okraje lesov, úhor, parky a záhrady. Hniezdi aj na násypoch, v záhradných cestičkách a na iných miestach s malou vegetáciou. V poslednom období aj v mestkých oblastiach v parkoch a na sídliskách.

Hniezdenie:

Hniezda buduje v zemi jednotlivo, alebo len v malých aglomeráciách.

Potrava:

Andrena varians sa nešpecializuje, je to polylektický druh. Peľ zbiera až z dvanástich čeľadí rastlín: čeľaď javorovitých (Aceraceae), čeľaď mrkvovité rastliny. (Apiaceae), cezmína (Aquifoliaceae), čeľaď astrovité(Asteraceae), čeľad dráčovité (Berberidaceae), Navštevuje aj brezy (Betulaceae), kapustovú zeleninu (Brassicaceae), klinčeky. (Caryophyllaceae), kríky egrešov. (Grossulariaceae), iskerníky (Ranunculaceae), čeľad ružovité (Rosaceae), vŕby. Pozorovali ju aj na ríbezliach a trnkách.

Doba letu:

Druh má ročne len jednu generáciu za rok (je univoltínny). Samce lietajú od konca marca do konca apríla, samice od začiatku apríla až do polovice júna.

Andrena varians je zriedkavý druh, naviac tažko rozpoznateľný. Na biotop nemá zvláštne nároky obsadzuje, aj mestské parky
(c) Pluvialis, andrena varians, https://www.inaturalist.org/observations/117988969

Pieskorypky všeobecne

Andrena vaga – Pieskorypka vŕbová

Andrena vaga je veľký druh pieskorypky s rovnomerne sivobielym, husto ochlpeným hrudníkom.

Andrena vaga
Jean-Paul Boerekamps , andrena vaga, https://www.inaturalist.org/observations/109772555
Popis:

Veľkosť má 13-15 mm, čierna s bielymi až sivými chĺpkami.

Samica má chlpatú hnedo-sivu tvár. Tretí segment tykadla je dlhší ako štvrtý a piaty spolu. Chrbát je pokrytý šedou srsťou, nohy sú s hnedo-čiernymi vlasmi. Tergity bruška sú lesklé čierne, hladké s mierne kontrastnými koncovými okrajmi, koncovým strapcom. Košíčky sú hnedo-čierne.

Samec sa podobá samici, ale štíhlejší, prevažne s bielymi vlasmi. Tvár hore a po bokoch je čierna, dole má dlhé a biele vlasy, dlhé čeľuste.

Biotop:

Obýva riečne nivy, hrádze, piesočne plochy, štrkopiesky aj hliny, pieskové vresoviská, čistinky, záhrady.

Hniezdenie:

Andrena vaga vykopáva hniezda v piesočnatých pôdach, ktoré nie sú príliš husto porastené a niekedy aj v spraši, ako sú pieskové chodníky, svahy, polootvorené okraje ciest, na hrádzi alebo v starých krtincoch. Bývajú v malých až veľmi veľkých agregáciách, niekedy v tisícoch a pri vchode majú malú mohylu z vyhrabaného materiálu .

Hniezdo pozostáva zo zakrivenej hlavnej chodby 25-60 cm, s 1-4 krátkymi nerozvetvenými bočnými chodbami v rovnakej výške. Každá bočná chodba končí oválnou plodovou bunkou 9 x 17 mm je hladká a potretá sekrétom z Dufourovej žľazy. Niekedy sa v nasledujúcom roku používa aj stará hlavná chodba. Keď samica opustí hniezdo za potravou, vchod do hniezda sa uzatvorí a pachovo označí, aby samica ľahšie našla hniezdo v rámci agregácie Samica vykoná približne štyri peľové prelety, aby zabezpečila hniezdo, a priemerne tri peľové prelety denne. Rozdelené do 1-2 hniezd môžu samice postaviť a poskytnúť približne 4-6 plodových buniek. Potravnú zásobu tvorí peľová guľôčka, ktorá je pravdepodobne tesne pred znáškou vajíčka poliata trochou nektáru. Zásobu potravy larva spotrebuje asi za dva týždne, až potom vylučuje exkrementy a v polovici leta sa zakuklí.

Potrava:

Andrena vaga je špecializovaná na vŕby, z ktorých zbiera peľ. Nektár pijú aj z iných druhov rastlín, aj z ovocných stromov.

Doba letu:

Andrena vaga má jednu generáciu ročne (univoltine). Lieta od konca februára – konca apríla, samice a ž do mája. Prezimuje ako imago.

Pieskorypky všeobecne

Andrena tibialis – Pieskorypka

Andrena tibialis nemá vľké nároky na prostredie a je to obyvateľ aj mestských biotopov.

Andrena tibialis
© Jan Becker, Andrena tibialis https://www.inaturalist.org/observations/153358054
Popis:

Pomerne veľký druh. Samica meria 13-15mm. Tvár je s čiernymi vlasmi hore. Tretí segment tykadla je dlhší ako 4. a 5. spolu. Hrudník (mezosoma) má žltohnedo chlpatý, horná, šikmá časť propodea hrubo zvrásnená. Tergity na brušku má hladké a husto bodkované s jasne definovanými koncovými okrajmi a dlhými, ale riedkymi svetlými pásikmi vlasov, koncové strapce má čierne. Zadné holene a tarsi má oranžové, košíčky – scopae žlté.

Samec je menší 12–14 mm,farebne ako samica, ale 3. segment tykadla o niečo kratší ako 4. alebo 5. Tarsi zadných končatín má často oranžové.

Biotop:

Využíva okraje lesov, protipovodňové hrádze, ruderálne oblasti, tiež parky a záhrady.

Hniezdenie:

Hniezdi na násypoch, okrajoch lesov a cestičiek a v parkových trávnikoch v piesočnatej a tiež hlinitej pôde. Hniezda kope aj na plochých, silne zarastených, južne orientovaných miestach Bol nájdený aj pod previsnutými listami záhradných rastlín. Piesok z hniezdneho tunela sa niekedy hromadí okolo vchodu do hniezda ako sopka. Samice stavajú hniezda každá samostatne.

Potrava:

Andrena tibialis nie je špecializovaný druh (polylektické), takže Navštevuje 5 čeľadí rastlín: čeľaď javorovité (Aceraceae), čeľaď astrovité(Asteraceae), čeľaď kapustovité (Brassicaceae), čeľaď ružovité (Rosaceae), vŕby. (Salicaceae).

Doba letu:

Údaje nie sú jednotné v rámci európy, u nás – aj v českej republike lieta vo dvoch generáciach. Lieta od začiatku marca do konca júla.

Pieskorypky všeobecne

Andrena scotica (carantonica) – Pieskorypka čokoládová

Andrena scotica (synonymum carantonica) sa vzhľadovo podobá včele medonosnej. Samice hniezdia spoločne aj v niekoľko stovák kusov.

Andrena scotica ( carantonyca)
© Roeg V.,Andena scotica ( carantonica) https://www.inaturalist.org/observations/115524790
Popis:

Farba je celkovo tmavo hnedá s čiernobielou kefou na zber na zadných nohách. Samica meria 12-14 mm. Tvár má hore čiernu, 3. segment tykadla je takmer taký dlhý ako 4. a 5. spolu. Hrudník má tmavo osrstený. Košíčky na nohách sú nápadne čierno-biele. Tergity má jamkovité a voľné,ale na koncových okrajoch sú husto chlpaté, na 5. tergite čierne, inak svetlohnedé.

Samec meria 11-13 mm je podobný samici. Má nápadne dlhé čeľuste aj široké spánky. Tergitové koncové okraje má červenkasté, 3.–5. tergit je čierny a chlpatý.

Biotop:

Andrena scotica obľubuje suché lúky, hrádze, duny, okraje lesov, živé ploty, pieskoviská a štrkoviská, záhrady, parky aj mestké sídliská.

Hniezdenie:

Hniezdi vo vlastnoručne vykopaných zemných hniezdach v riedko zarastených oblastiach v rôznych pôdach aj v múroch z prírodného kameňa. Niekoľko samíc, niekedy stovky, používa spoločný vchod do hniezda. V hniezde každá samica zodpovedá za budovanie vlastných plodových buniek a ich zásobovanie. Spoločný vchod do hniezda sa delí na niekoľko hlavných a vedľajších chodieb, kde sa nachádzajú mláďatá. Plodinové bunky pritom umiestňujú v hĺbke 6-30 cm. Plodinová bunka je valcovitá a zaoblená, meria 15 x 8 mm a je uzavretá hlinenou zátkou. Potravnú zásobu v nej tvorí peľová guľôčka, okolo ktorej leží larva pri kŕmení. Hniezdne tunely nevypĺňa zeminou, necháva ich otvorené, čo súvisí s reprodukčným správaním Spoločné hniezda druh využíva niekoľko rokov po sebe.

Okolo konca augusta a začiatku septembra sa imága vynárajú z kože kukly, potom zostávajú v plodovej bunke, aby prezimovali. Na jar tak môžu vo veľkom počte opustiť spoločné hniezdo. Laici sú často presvedčení, že vidia rojenie včely medonosnej. K páreniu a oplodneniu dochádza pred aj po opustení hniezda. výskum ukázal, že viac ako 70 % už bolo oplodnených pred opustením hniezda. Párenie teda prebieha už v hniezdnych tuneloch. Samce sa zdržujú dlhší čas v spoločnom hniezde alebo v okolí spoločného hlavného vchodu, čím sa zvyšuje šanca na párenie. Párenie mimo hniezdnej dutiny sa pozoruje zriedkavo, ale môže sa uskutočniť v blízkosti letových dráh, ktoré samce značkujú, aby prilákali samice. Dráhy letu sú zvyčajne 1-3 m nad zemou; samec na tento účel využíva živé ploty, kríky alebo malé stromy . Pachové vlajky sa pravdepodobne ukladajú po celej dráhe.

Potrava:

Andrena scotica nie je špecializovaná a navštevuje až 10 čeľadí rastlín: čeľaď javorovitých (Aceraceae), mrkvovité rastliny. (Apiaceae), cezmína (Aquifoliaceae), astrovité rastliny (Asteraceae), kapustovité rastliny (Brassicaceae), drieňovité rastliny. (Cornaceae), buky. (Fagaceae), rastlina iskerníky (Ranunculaceae), preferuje čelaď ružovité – tu patrí aj väčšina ovocných stromov(Rosaceae), vŕby (Salicaceae).

Doba letu:

Andrena scotica má jednu generácia za rok. Lieta od apríla do júna.

Pieskorypky všeobecne

Andrena rosae – Pieskorypka

Andrena rosae je vzácny druh, ktorý má dve generácie. Neprehliadnuteľné má čiastočne červené bruško.

Andrena rosae
(c) Иван Матершев , Andrena rosae, https://www.inaturalist.org/observations/45011639
Popis:

Samica je dlhá 12-13mm. Má čiernu farbu s červeným 2. tergitom. Hlava je čierna, po stranách s dlhými svetlohnedými chlpkami. Clypeus je klenutý, hore jamkovaný, dole lesklý so širokým labrálnym príveskom. Hrudník (mesonotum) má lesklý a čierny s jemnými, hlbokými jamkami, len po stranách propodea – pri bruchu je chlpatý. Brucho takmer holé, okraje 1. tergitu a 2. tergitu má červenkasté, 2. tergit niekedy aj s veľkými červenými škvrnami. Samec je o niečo menší, má 10-12 mm.

Biotop:

Trávniky a lúky, protipovodňové hrádze, hranice polí a živé ploty, násypy a ruderálne plochy.

Hniezdenie:

Hniezda buduje samica sama v hlinitých pôdach, pričom vchod do hniezda je medzi hustým trávnatým porastom často sotva viditeľný.Samice lietajú späť do hniezda vo výške asi jeden meter. Samce hliadkujú v malých skupinách nad vegetáciou.

Potrava:

Andrena rosae sa špecializuje na mrkvovité rastliny (Apiaceae) (oligolektické); Druhy napr. Napr.: žerucha, mrkva, boľševník, petržlen, paštrnák, atd. Nektár pijú na jar aj z trnky, pel zbiera jarná generácia aj z vŕb.

Doba letu:

Podľa všetkého má tento druh dve generácie. 1. generácia lieta od konca marca, prelína sa s druhou generáciou a tá lieta až do augusta.

Pieskorypky všeobecne

Andrena proxima – Pieskorypka

Andrena proxima je riedko osrstená včela. Ľahko ju rozpoznať podľa jej prerušovaných bielych pásikov vlasov na bruchu, hnedých krídel a špecializovaných kvetinových návštev.

Andrena proxima
© Marie Lou Legrand, Andrena proxima, https://www.inaturalist.org/observations/66043732
Popis:

Samica meria 9-11mm. Má riedko hnedastý osrstený hrudník, čierne brucho len s bočnými bielymi pruhmi vlasov a tmavými nohami. Práve podľa brušných znakov je ju ľahko rozpoznať. Samec meria 8-10 mm.

Biotop:

Včela vyhľadáva okraje ciest, priekopy, hrádze, všetky druhy trávnatých plôch a to aj v mestskom prostredí. Hniezdi pritom v týchto oblastiach na miestach s najmenej hustou vegetáciou, aj na vápencových trávnatých porastoch. Vyskytuje sa v celej strednej európe.

Hniezdenie:

Samice Andrena proxima si kopú hniezda samostatne. Hniezda môžu byť ale aj v menších zhlukoch. Uprednostňuje pritom piesčité až hlinitopiesčité pôdy.

Potrava:

Táto pieskorypka je špecialistom na mrkvovité rastliny (Apiaceae). Je oligolektická Navštevuje napríklad žeruchu lúčnu, mrkva divá, petržlen, boľševník, kozonohu, pŕhľava, krkošku, atď.

Doba letu:

Včela má len jednu generáciu za rok (univoltine), lieta v máji až júli, samce vidieť výrazne skôr.

Zaujímavosťou je , že podľa nedávnych štúdií genómu sa predpokladá, že tieto pieskorypky sú vskutočnosti až troma druhmi. Nakoľko nemá mimoriadne nároky na prostredie, má stále dostatočnú populáciu a nie je vzácna.

Andrena proxima
© Philippe Moniotte, Pieskorypka, https://www.inaturalist.org/observations/216289975

Pieskorypky všeobecne

Andrena praecox – pieskorypka skorá

Andrena praecox – pieskorypka skorá sa objavuje niekedy skôr, ako začnú kvitnúť vŕby.

Anmdrena praecox
© NABU Nordvorpommern Andrena praecox – pieskorypka skorá https://www.inaturalist.org/observations/69565353
Popis:

Samica meria 10-11mm. Na bruchu má tergity 1–4 strapaté so žltohnedými chlpkami. Prvý a druhý tergit má trošku dlhšie osrstený.

Samec meria 9-11 mm. Na tvári má biele chlpy a čeluste má so zubami na spodnej časti.

Biotop:

Pieskovištia a štrkoviská, riečne nivy a hrádze, ale tiež okraje lesov a čistinky s preferenciou piesočnatých pôd. Nájdete ju aj v parkoch.

Hniezdenie:

Andrena praecox si samostatne kope zemných hniezdach,žije zjavne samotársky. Prezimuje ako imago. Hniezda sa prednostne kope na riedko zarastených drsných svahoch, okrajoch ciest, polootvorených lesných porastoch a rekultivovanom teréne. Uprednostňuje sa piesočnatú pôdu, ale druh hniezdi aj v hlinitopiesočnatej a hlinitej pôde. Hniezdo samica pri hľadaní potravy neuzatvára . Samice sú niekedy pozorované na kmeňoch alebo konároch stromov, kde sa opakovane vracajú k určitému pevnému bodu, prípadne pachovej vlajke. Na prilákanie samíc totiž samec ukladá vonné vlajky na konáre a kmene stromov a kríkov a následne hliadkuje pozdĺž nich v pevných pruhoch. Trasu letu má zvyčajne pozdĺž lineárnych chránených krajinných prvkov, ako sú lesné chodníky, hlinené múry, nízke kríky a pozdĺž miest kŕmenia alebo hniezdenia. Na rovnakom mieste možno často pozorovať desiatky samcov, pravdepodobne vonné vlajky takto posiľnujú.

Potrava:

Druh sa špecializuje na vŕbovité rastliny. Príležitostne zbiera peľ aj z hrušky a iskerníkov.

Doba letu:

Včela má jednu generáciu za rok. Lieta od marca do začiatku mája.

Pieskorypky všeobecne

Andrena pilipes – Pieskorypka zemná

Andrena pilipes je nápadná čierna včela, ktorú je ľahké rozoznať. Má výraznú čiernu farbu.

Andrena pilipes
© vpaliteiro, andrena pilipes, https://www.inaturalist.org/observations/109317830

Popis:

Včela má na celom tele nápadnú čiernu farbu. Nedá sa zamenit so žiadnym iným druhom pieskorypky. Krídla má tmavé, hnedasté. Samica meria 13-15 mm, samec 11-14 mm.

Biotop:

Otvorená krajina: ruderálne oblasti, vnútrozemské duny, polia. Uprednostňuje piesčitú pôdu.

Hniezdenie:

Pieskorypka zemná má dve generácie. Hniezda prednostne vykopáva v otvorenej piesočnatej pôde, ale niekedy aj v hlinitej pôde. Hniezdi samotársky alebo vo veľkých zhlukoch.

Potrava:

Tento druh nie je špecializovaný a navštevuje až 7 čeľadí rastlín: mrkvovité(Apiaceae), čeľaď astrovité (Asteraceae), kapustovité rastliny. (Brassicaceae), bôbovité (Fabaceae), hluchavkovité (Lamiaceae), ľalie (Liliaceae) ale aj ruže (Rosaceae).

Doba letu:

Máva dve generácie za rok (bivoltine) 1. generácia lieta od marca do mája, druhá generácia od júl do septembra. Samce voči samiciam v miernom predstihu niekoľko dní.

Andrena pilipes patrí k väčším druhom včiel pieskorypiek a so svojou druhou generáciou je najväčšia, akú môžete v lete stretnúť. Svojou veľkosťou a čiernou farbou je vlastne neprehliadnuteľný, Laici by si ju mohli zmýlit s niektorým druhom y čelade drevárov, tie majú ale krídla do fialova či modra a sú mohutnejšie. Populácia tejto pieskorypky žiaľ poklesla, kým dreváre sa pomaly rozširujú smerom k severu. Spoôsobuje to strata biotopov.

Pieskorypky všeobecne

Andrena nycthemera – Pieskorypka

Andrena nycthemera je veľmi skorá včela špecializovaná na vŕby. Sú záznamy už vo februári. Bežne lieta v marci.

Andrena nycthemera
© halinaa, Andrena nycthemera, https://www.inaturalist.org/observations/73955875
Popis:

Samica meria 12-14 mm. Farba je čiernohnedá. Hlav má čierno chlpatú 3. segment antény je dlhší ako 4. a 5. spolu. Hrudník je svetlý s hnedastou srsťou Brucho s čiernym koncovým strapcom, kým tergity má jamkované a matné. Prvý tergit je svetlo žltohnedo chlpatý, tergitové koncové okraje slabo odsadené a jamkované. Košíčky -Scopae má čierno-biele chlpaté.

Samec je menší 10–12 mm, štíhlejší a skôr sivý, prevažne s belavými vlasmi na bokoch a vpredu. Tvár má po stranách čiernu. Brucho je belavé s dlhými chlpmi, tergity jemne zrnité.

Biotop:

Obýva prevažne piesočnaté oblasti: piesočnaté nivy a vresoviská, pieskoviská a štrkoviská atď. so svahovitými a strmými miestami s malou vegetáciou. Druh je prítomný prakticky v celej strednej európe. Andrena nycthemera uprednostňuje hlinito-piesočnaté hniezdne substráty – ako napríklad krátkodobé piesočnaté brehové steny, na rozdiel od Andrena clarkella, ktorá lieta v rovnakom čase , ale hniezda stavia skôr v rovnom teréne.

Hniezdenie:

Andrena nycthemera hniezdi v samostatne vykopaných zemných hniezdach, jednotlivo, alebo v malých zhlukoch. Hniezdo samica pri odchode uzatvorí.

Potrava:

Tento druh je špecializovaný len na vŕby. Je to dané aj dobou kedy lieta.

Doba letu:

Včela má jedna generácia za rok, je univoltínna. Lieta v marci až do konca apríla.

Pieskorypky všeobecne