Čmeliak stromový (rakytový) – Bombus hypnorum

Čmeliak rakytový, alebo stromový – Bombus hypnorum. Je to druh čmeliaka, ktorý rád obsadzuje aj vtáčie búdky, či hniezda. Je agresívnejší ako ostatné druhy. Určuje to práve spôsob hniezdenia nad zemou.

čmeliak stromový na vŕbe rakyte, preto je označovaný aj ako rakytový
© Богинский Евгений Иванович, čmeliak stromový na vŕbe rakyte
Popis:

Veľkosť: Kráľovná do 21 mm , Robotnice do 18 mm, Trúdy do 16 mm.

Rozpätie krídel: Kráľovná 35-38 mm, Robotnica: 19-32 mm, Trúd: 28-32 mm
Sosák je krátky kráľovná 11-12 mm, Robotnica: 8-10 mm, Trúd: 7-9 mm, napriek tomu že má dlhú hlavu, nemá dlhý sosák.

Čmeliaka stromový má hnedé až čierne chlpaté telo s červenohnedým chrbtom. Posledné dva prstence ich brucha má biele, sivobiele a niekedy tmavohnedé, zriedka úplne čierne s bielym sfarbením na konci tela. Jeho hlava je dlhá, trup je pomerne krátky, s dĺžkou do cca 12 mm.

Biotop:

Rozšírenie: Západná, Stredná, Východná a Severná Európa okrem Britských ostrovov, ale od roku 2010 aj na Islande, v južnej Európe len vo vyšších nadmorských výškach; zastúpený v strednej Európe v poddruhe B. hypnorum ericetorum
Biotopy: Otvorené lesy, okraje lesov, parky, záhrady, ale aj mestské aglomerácie.

Hniezdenie:

Čmeliak stromový hniezdi vždy nad zemou, obyčajne v starých vtáčích hniezdach, štrbinách v stenách a skalách, tiež na povalách, stajniach, stodolách a pod.. Čmeliaky stromové preto bez problémov osídľujú hniezdne búdky čmeliakov. Sú však agresívnjšie. Kolónia máva aj do 400 členov. Tento druh ukladá peľ a med do zvláštních voskových nádob. Z uskladnených zásob neskôr robotnice kŕmia larvy podobne ako včely.

Potrava:

Je univerzálny, zbiera peľ aj nektár z mnohých druhov.

Špeciálne vlastnosti:

Čmeliak stromový osídľuje hlavne dutiny nad zemou. Je dráždivejší ako ostatné druhy. Hniezdo aktívne bráni a to aj do vzdialenosti niekoľko metrov.

Doba letu:

Bombus hypnorum má jednu generácia za rok. Prezimované kráľovné lietajú od marca/apríla, robotnice od polovice apríla do polovice augusta, mladé kráľovné a trúdy od konca mája –do konca augusta

Ostatné druhy čmeliakov.