Čmeliak úhorový- Bombus ruderarius

Čmeliak úhorový je vzácny kvôli intenzívnemu poľnohospodárstvu. Je to pomerne malý čmeliak.

Čmeliak úhorový
© c_rickert, Čmeliak úhorový
Popis:

Dĺžka: Kráľovná 16-18 mm, Robotnice 9-16 mm,Trúdy 12-14 mm
Rozpätie krídel: Kráľovná 29-32 mm, Robotnice 20-28 mm, Trúdy: 24-26 mm
Sosák dĺžka: Kráľovná 13-14 mm, Robotnice 11-13 mm, Trúdy 9-11 mm
Hlava má krátku
Čmeliak úhorový má prevažne čiernu farbu, ale koniec brucha od 4. do 6. tergitu je červenožltý. Druh sa podobá čmeliakovi skalnému v zmenšenej podobe.
Farebné varianty môžu mať aj úzky biely krížový pás na hrudníku v blízkosti hlavy, ktorý siaha až k základni krídel. Corbiculu (peľový košík) na zadných nohách, majú samice, kráľovné aj robotnice pokrytá žltočervenou srsťou, v starobe sú viac červenkasté.

Biotop:

Rozšírenie: takmer celá Európa bez ďalekého severu, v južnej Európe vo vyšších nadmorských výškach.
Biotopy: Otvorené a parkové krajiny, aj v riedko zastavané oblasti v mestách.


Hniezdenie:

Bombus ruderarius hniezdi nad zemou: v priehlbinách v zemi, pod trsmi trávy a machu. Využíva aj staré myšie hniezda. Kolónia máva do 100 členov.

Potrava:

Uprednostňuje žihľavu, bôbovité ako ďatelina, vika, vtáči zob

Doba letu:

čmeliak úhorový má jednu generáciu ročne (univoltine).

Prezimované kráľovné lietrajú od polovice apríla do konca mája, nasledujú ich robotnice od začiatku mája do konca augusta. Mladé kráľovné a trúdy lietajú od konca júla do začiatku septembra

Čmeliaky – všeobecne.