Čmeliak lúčny – Bombus pratorum

Čmeliak lúčny je prvý druh čmeliaka, ktorý si na jar zakladá kolónie. Naopak jeho mladé kráľovné už v auguste hľadajú zimoviská. Čmeliak lúčny je malý a celkom bežný druh. Je doma aj v našich záhradách a vystačí si s mnohými hniezdiskami v zemi aj nad ňou.

Čmeliak lúčny - Bombus pratorum
(c) Nadja Baumgartner, čmeliak lúčny

Popis:

Veľkosť: Kráľovná do 17 mm, Robotnica do 14 mm, Trúd do 13 mm.

Rozpätie: Kráľovná 28-32 mm, Robotnica 18-26 mm, Trúd 23-26 mm
Hlava je krátka aj sosák je tiež krátky: Kráľovná 12-14 mm, Robotnica 8-12 mm, Trúd 9-10 mm.

Čmeliaky lúčne majú chlpaté, čierne chlpaté telo so žltým pruhom pri hlave. aj na začiatku brucha majú široký žltý pruh. Niekedy ale tento farebný prvok chýba. Teda nájdu sa aj jedince, ktorým chýba jeden alebo oba žlté pruhy. Posledné dva prstence brucha má nápadne červené.

Biotop:

Bombus pratorum uprednostňuje otvorené lesy, lúky a parky v celej Európe, s výnimkou Pyrenejského polostrova a vysokých severných zemepisných šírok. Jeho biotopy siahajú od nížin až po vysokohorské nadmorské výšky. Čmeliaky lúčne nájdete na okrajoch lesov, živých plotoch, extenzívne využívaných trávnatých porastoch, protipovodňových hrádzach, úhoroch a ruderálnych oblastiach a niekedy aj v obytných oblastiach. Čmeliak lúčny je prispôsobivý a je adaptovaný aj na prostredie obývané človekom.

Hniezdenie:

Kráľovná lieta od marca. Hniezda si stavia nad zemou v bylinnom poschodí, v existujúcich dutinách (napr. na stromoch v starých vtáčích hniezdach), niekedy aj pod zemou v opustených norách drobných cicavcov. Ich hniezda obýva 50-120 jedincov. Prijíma aj čmelíny

Potrava:

Čmeliak lúčny je polektický druh a peľ zbiera na mnohých rastlinách. Nešpecializuje sa, čo je jeho výhodou.

Špeciálne vlastnosti:

Tento druh, je jeden z prvých, ktoré nájdeme na našich záhradách.

Doba letu:

Prezimované kráľovné lietajú od polovice marca do polovice mája a robotnice od začiatku apríla do konca júla. Mladé kráľovné a trúdy od júna do konca júla.

Ostatné druhy čmeliakov.

Možnosti chovu:

Ochotne sa zahniezdi aj vo veľkom čmelíne
Chodba: nevyžaduje dlhú chodbu, ale usídli sa dobre aj v štandardnom čmlíne s chodbou okolo 50cm .
Matka sa vracia často hneď po usadení a buduje hniezdo
Návraty matiek na jar po hibernácii sú bežné
Samousadenie v úliku je bežné