Čmeliak skalný – Bombus lapidarius

Čmeliak skalný je so svojím veľkým čiernočiernym telom a jasne červeným zadočkom veľmi atraktívny hmyz, ktorý sa mnohí milovníci čmeliakov snažia zaviesť do svojich záhrad a debničiek pre čmeliaky. Dá sa zameniť s čmeliakom Bombus soroeensis a čmeliakom Psithyrus rupestris.
Bombus lapidarius preferuje ľadenec (Lotus cornicularius) a ďatelinu plazivú (Trifolium repens). Aj preto sa vyskytuje aj v intenzívne spásaných oblastiach, kde má vyššia vegetácia malú šancu na prežitie.

Čmeliak skalný
© Регина, čmeliak skalný
Popis:

Veľkosť: Kráľovná 20-22 mm , Robotnice 12 -16 mm , Trúdy 14- 16 mm.

Dĺžka trupu: Kráľovná 12mm robotnice -10mm, trúd: 8-10mm. Hlava je krátka

Zamatovo čierne chlpaté telo. Koniec brucha je sfarbený do červena alebo hnedočervena. Hrudník a tergity 1–3 sú čierne;
tergity 4–6 sú červené;
košík je čierny (nie červený ako u B. ruderarius), srsť je dlhšie chlpatá a tretí tykadlový segment kratší ako u vzácneho B. confusus. Trúdy majú na hrudi žltý pás. Tvar tela čmeliaka skalného je len o niečo užší ako čmeliaka tmavého (Bombus terrestris). Okrem krátkej hlavy má teda aj dosť krátky sosák s dĺžkou okolo 10 mm.

Biotop:

Čmeliak skalný je jeden najbežnejších druhov čmeliakov v strednej Európe. Obľubuje suché a teplé polohy stepného charakteru. Areál jeho rozšírenia siaha od nížin až po subalpínske nadmorské výšky (max. 2400 m n. m.). Biotopy siahajú od okrajov lesov, chudobných a bohatých lúk, protipovodňových hrádzí, ruderálnych plôch až po záhrady a parky.

Hniezdenie:

Životný štýl: Bombus lapidarius lieta od marca/apríla. Čmeliak skalný podľa názvu hniezdi v hromadách kameňov. Ich hniezdiská sú v jaskyniach nad zemou a pod zemou. Ale aj v búdkach pre sýkorky alebo pod zemou v opustených norách drobných cicavcov. Sú nielen strážcami hniezd, ale aj staviteľmi hniezd. V hniezde sa nachádza 100 – 300 jedincov. Samozrejme že hniezdia aj pripravených čmelínoch. Tu je to jeden z najobľúbenejších druhov čmeliakov

Potrava:

Je všestranný, ale obľubuje rôzne druhy bôbovitých rastlín, ďateliny.

Možnosti chovu:

Čmelín je odporúčaný veľký, prijíma ich ochotne
Chodba: chodba krátka aj dlhšia, nie je rozhodujúca
Po usadení sa matka vracia často a hneď začína pracovať
Na jar po hibernácii sa matky bežne vracajú.
Samousadenie v čmelíne je pomerne bežné