Andrena gravida – Pieskorypka páskovaná

Andrena gravida žije aj v južných nížinách na Slovensku.

Andrena gravida , pieskorypka páskovaná
© Marianne Musinszki, Andrena gravida, https://www.inaturalist.org/observations/159954183
Popis:

Andrena gravida je o niečo väčšia verzia oveľa bežnejšej trávovej včely Andrena flavipes. Hlavu, spodnú a bočnú časť hrudníka má pokrytú bielou srsťou, samicu je možné od Flavipes ľahko odlíšiť.

A. flavipes má prevažne hnedožlté chĺpky a skôr úzke, svetlé koncové pásiky na 2.–4. tergite. Nie je veľmi nápadne sfarbená

A. gravida vykazuje celkovo dlhšiu srsť, nápadnú bielu srsť na tvári a ostro ohraničené široké biele koncové pásy na tergitoch.
Andrena gravida navyše lieta len v jednej generácii.

Samica meria 12-14 mm. Tvár má s bielymi chlpkami, čierne má na bokoch a na hornej strane.3. segment tykadla je dlhší ako 4. a 5. spolu. Hrudník je s hrdzavočervenými až oranžovohnedými vlasmi navrchu, bielymi na bokoch, nohy s oranžovohnedými vlasmi. Brucho má čierne, okraj tergitového konca sotva odsadený a so širokými bielymi pásmi, scopa zlatožltý, okrajový okraj čierny.

Samec meria: 10–13 mm, na hornej strane menej kontrastný ako samica, ale na spodnej strane biely. 3. tykadlový segment je dvakrát dlhší ako 4., ale kratší ako 4. a 5. spolu. 3. a 4. tergity má tmavo chlpaté pričom na koncových okrajoch tergitov má , svetlé chĺpky.

Biotop:

Preferencia trávnaté porasty. plochy, lúky, okraje ciest, lomy, hrádze, záhrady, sady a parky.

Hniezdenie:

Andrena gravida samostatne kope hniezda na teplejších, redšie zarastených stanovištiach. Zvyčajne v malých zoskupeniach; neuprednostňujú sa žiadne typy pôdy. Prezimuje ako imago. Samci lietajú okolo živných rastlín. Lietajú tesne nad zemou v dráhach letu s pomerne veľkým počtom zákrut a do dráhy letu čiastočne zahŕňajú aj blízke kríky.

Potrava:

Včela nie je v potrave špecializovaná. Zbiera peľ y astrovitých(Asteraceae), kapustovitých rastlín (Brassicaceae), z ruží (Rosaceae), vŕb (Salicacea

Doba letu:

Andrena gravida má jednu generáciu za rok (univoltine). Lieta od konca marca do konca mája.

Pieskorypky všeobecne