Čmeliak sivobiely – Bombus mucidus

Čmeliak sivobiely je horský druh, hlavne na teplejších južných svahoch.

Názov: Bombus mucidus
Synonymá: Megabombus mucidus

Čmeliak sivobiely - Bombus mucidus
© Thomas Zuna-Kratky, Bombus mucidus
Popis:

Dĺžka: Kráľovná 18-20 mm, Robotnice 12-16 mm, Trúdy 13-14 mm
Rozpätie krídel: Kráľovná 28-32 mm, Robotnice 18-22 mm, Trúdy 26-30 mm

Čmeliak sivobiely má dlhú hlavu, jeho farba je prevažne sivobiela, podobná B. mesomelas a B. veteranus
Čierny hrudník má vpredu (za väčšinou čiernou hlavou) a vzadu orámovaný úzkym belavým pásom, pritom tergity 1 a 2 má tenko chlpaté čierne so svetlými chumáčmi po stranách so zlatooranžovou srsťou. Srsť má celkovo tenkú a zároveň výrazne huňatú

Biotop a hniezdenie:


Rozšírenie: Európa v Pyrenejach, Alpách, Apenách a v Karpatoch v Rumunsku. Na Slovensku nebol zaznamenaný
Žije na na teplých, južných, horských svahoch. Rozšírenie je roztrieštené, nakoľko je viazaný na vyššie polohy. Naviac je tento druh ohrozený práve sústavným zmenšovaním jemu prirodzených biotopov – počet jedincov stále klesá.


Hniezdi vždy pod zemou. v hniezdach myší, pričom kolónia máva do 80 členov

Potrava:


Čmeliak sivobiely navštevuje mnoho čeladí rastlín v rámci svojho horského biotopu.

Doba letu:


Čmeliak sivobiely má jednu generáciu za rok -(univoltine). Prezimované kráľovné lietajú od polovice mája do konca júna, následne robotnice od polovice júna do polovice októbra a mladé kráľovné a trúdy lietajú od konca augusta do konca októbra

Čmeliaky – všeobecne.