Andrena pilipes – Pieskorypka zemná

Andrena pilipes je nápadná čierna včela, ktorú je ľahké rozoznať. Má výraznú čiernu farbu.

Andrena pilipes
© vpaliteiro, andrena pilipes, https://www.inaturalist.org/observations/109317830

Popis:

Včela má na celom tele nápadnú čiernu farbu. Nedá sa zamenit so žiadnym iným druhom pieskorypky. Krídla má tmavé, hnedasté. Samica meria 13-15 mm, samec 11-14 mm.

Biotop:

Otvorená krajina: ruderálne oblasti, vnútrozemské duny, polia. Uprednostňuje piesčitú pôdu.

Hniezdenie:

Pieskorypka zemná má dve generácie. Hniezda prednostne vykopáva v otvorenej piesočnatej pôde, ale niekedy aj v hlinitej pôde. Hniezdi samotársky alebo vo veľkých zhlukoch.

Potrava:

Tento druh nie je špecializovaný a navštevuje až 7 čeľadí rastlín: mrkvovité(Apiaceae), čeľaď astrovité (Asteraceae), kapustovité rastliny. (Brassicaceae), bôbovité (Fabaceae), hluchavkovité (Lamiaceae), ľalie (Liliaceae) ale aj ruže (Rosaceae).

Doba letu:

Máva dve generácie za rok (bivoltine) 1. generácia lieta od marca do mája, druhá generácia od júl do septembra. Samce voči samiciam v miernom predstihu niekoľko dní.

Andrena pilipes patrí k väčším druhom včiel pieskorypiek a so svojou druhou generáciou je najväčšia, akú môžete v lete stretnúť. Svojou veľkosťou a čiernou farbou je vlastne neprehliadnuteľný, Laici by si ju mohli zmýlit s niektorým druhom y čelade drevárov, tie majú ale krídla do fialova či modra a sú mohutnejšie. Populácia tejto pieskorypky žiaľ poklesla, kým dreváre sa pomaly rozširujú smerom k severu. Spoôsobuje to strata biotopov.

Pieskorypky všeobecne