Osmia caerulescens- murárka modrastá

Názov druhu: Osmia caerulescens
Synonymá: Osmia aenea

POPIS:


Samica s veľkosťou 8-10 mm. Má dúhové modré telo s riedkymi bielosivými vlasmi.

© Илья Оголь, Osmia caerulescens, samica

Samec je oveľa chlpatejší, hrudník s červenohnedou srsťou

(c) felixf Osmia caerulescens, samec

ROZŠÍRENIE A HNIEZDENIE:


Osmia caerulescens je rozšírená v celej Európe okrem ďalekého severu.
Biotop: okraje lesov a čistiniek, sady, parky a záhrady.
Hniezdi v existujúcich dutinách (4–5 mm) v odumretom dreve a stonkách rastlín, skalných a hlinených stenách. Buduje lineárne až 7 plodových buniek, uzáver hniezda je z listov; Prezimuje ako imágo v kukle.

Potrava: Peľ mnohých bylín, kríkov a stromov zo 7 čeľadí rastlín. Uprednostňuje ale bôbovité(Fabaceae) a mätu (Lamiaceae) (polylektické). Peľ mieša s nektárom a preto je dosť vlhký.

DOBA LETU:


Osmia caerulescens má jednu, v priaznivých rokoch dve generácie za rok. 1.generácia lieta od konca marca do polovice júla

2. generácia lieta od začiatku júla až polovice októbra
Včela murovaná: Osmia caerulescens, W

Murárka modrastá, nie je pre ľudské oko obzvlášť atraktívna, ale má tri špeciálne vlastnosti:

Vykazuje jasný pohlavný dimorfizmus: modro-čierna samica sa veľmi líši od srstnatého samca, ktorý má červenohnedý hrudník. Samec sa dá len ťažko odlíšiť od samcov mnohých iných druhov včiel. Trúdy sa líšia od samcov Osmia adunca kratším, kompaktnejším tvarom, hrubšími hlavami a fialovým až zelenkasto-bronzovým leskom.
O. caerulescens niekedy od júla vytvára druhú generáciu, ktorá môže lietať až do teplého októbra. Nasledovný rok tak jarné včely pochádzajú z dvoch generácií, a to z jarnej a letnej generácie predchádzajúceho roka.

Murárka modrastá používa ako stavebný materiál väčšinou zelené listy, ale žuje sa aj okvetné lístky maku a slezu. Prvá bunka už má zadnú stenu, aj keď sa to na konci chodby nezdá úplne nevyhnutné. Rovnako ako v prípade Osmia bicornis , predné steny buniek, ktoré sú v priemere dlhé 8,6 mm, označuje prahom. Keď samica po približne 20 zberných letoch nazbiera dostatok peľu nasiaknutého nektárom, nakladie a zadným koncom vtlačí vajíčko do vlhkých zásob. Potom dokončí uzatváraciu stenu – a s ňou aj zadnú stenu ďalšej bunky. Za deň sa znášajú iba 1-2 vajcia.
O. caerulescens sa vyvinie za 6-7 týždňov od vajíčka po včelu schopnú lietať (imago) Larva začne žrať hneď po vyliahnutí. Po 9-10 dňoch sa prestane kŕmiť a roztočí tenkostenný, hodvábny kokon, ktorý vyplní celú bunku.
Z vajec znesených do júna sa už v júli môže vyliahnuť a vyletieť druhá generácia, ktorej potomkovia prežijú zimu ako dospelí v kukle; Z vajíčok z jarnej generácie, ktoré sú znesené až po júni, sa však už v tom istom roku včely neliahnu.

Osmia – všeobecne