Andrena chrysosceles – Pieskorypka zlatonohá

Andrena chrysosceles

Andrena chrysosceles
© NABU Nordvorpommern, Andrena chrysosceles, https://www.inaturalist.org/observations/106499381
Popis:

Samica je veľká 9-10mm, čierna s úzkymi bielymi pásikmi (preto trochu podobná Lasioglossum), ľahko odlíšiteľná od Andrena proxima vďaka bujnej zlatej srsti na zadných končatinách. Samček je menší 8-10 mm.

Biotop:

Uprednostňuje trávnaté suché lúky, priehrady, úhory, okraje lesov, živé ploty, záhrady a parky. Rozšírená je v strednej aj západnej európe.

Hniezdenie:

Hniezda kope v rôznych typoch pôdy, ale zdá sa, že preferuje riedko porastené hlinité, hlinité a sprašové pôdy. Našli sa však aj na svahoch s hustou vegetáciou v parkoch. Hniezda väčšinou stavia samotársky alebo len v malých zoskupeniach . Keď samica vbuduje plodovú bunku a znesie vajíčko, bunku uzavrie vekom z cementovanej zeminy a bočný tunel sa naplní zeminou z nového bočného tunela k novej plodovej bunke. Starú hlavnú chodbu môže v budúcom roku opäť využívať nová generácia.

Potrava:

Andrena chrysosceles je polylektický druh. Potravu hľadá na bylinách, kríkoch a stromoch. Bežne je na mrkvovitých rastlinách , ako sú bolehlav, boľševník obyčajný a baza, tiež na iskerníku, kapuste, hlohu a púpave. Navštevuje minimálne 10 čeladí rastlín: čeľaď javorovitých (Aceraceae), mrkvovité (Apiaceae), cezmínu (Aquifoliaceae), čeľaď sedmokrásky (Asteraceae), kapustovité (Brassicaceae), cistus. (Cistaceae), drieň(Cornaceae)ďalej iskerníkovité(Ranunculaceae), ruže (Rosaceae), krtičníkovité(Scrophulariaceae).

Doba letu:

Druh má jednu generácia za rok (univoltine). Lieta od apríla do júla.

Pieskorypky všeobecne