Andrena fulvago – Pieskorypka jastrabníková

Andrena fulvago je vzácna pieskorypka, špecializovaná na astrovité, bodliaky, čakanku a jastrabník.

Andrena fulvago - Pieskorypka jastrabníková
© Patrick Le Mao Andrena fulvago – Pieskorypka jastrabníková https://www.inaturalist.org/observations/199981859
Popis:

Samica má 10-11 mm, telo má čierne, hnedo-žlto chlpaté. 3. segment tykadla dlhý ako 4. a 5. Hrudník má hnedo-žlto chlpatý. Časti zadných končatín sú oranžové. Brucho má (metazóm)je hladké s lesklými tergitmi. Pritom okraje tergitov svetlé hnedožlté,. 2.–5. tergit s riedkymi koncovými pásmi.

Samec meria 8–10 mm, podobný ako samica, ale 3. tykadlový segment dlhý ako 5. Zasa bičíky hore matné a tmavé, dole lesklé a červenohnedé. Tergitové koncové okraje má červeno-žlté, jasnejšie.

Biotop:


Okraje lesov, sady, pasienky, hrádze, hlinené jamy, príležitostne i parky a záhrady; Hniezdi v horizontálnych alebo šikmých, piesočnatých alebo ílovitých oblastiach, vrátane pod kríkmi.

Rozšírenie: južná európa, stredná európa na sever po južné Švédsko na východ po Kaukaz.

Hniezdenie:

Andrena fulvago vykopáva hniezdo v riedko zarastenej hlinitej alebo piesočnatej pôde, na samote alebo v malých zoskupeniach, niekedy pod kríkmi. Hniezda ťažko hľadajú, pretože vchody do hniezd sú skryté a samice tiež vchod zatvárajú pieskom.

Potrava:

Včela je špecializovaná na čeľaď sedmokrásky (Asteraceae), bodliaky (Tribus Cynareae) a čakanky (podčeľaď Cichorioideae), ako sú púpavy, jastrabník.

Doba letu:

Andrena fulvago má jednu generáciu za rok. Lieta od mája do konca júla.

Pieskorypky všeobecne