Čmeliak lesný – Bombus sylvarum

Čmeliak lesný je farebne menej kontrastný ako iné druhy. Napriek tomu je to mimoriadne pestrý a pekný druh, vďaka mnohým, takmer pastelovým žltým, hnedým a oranžovým odtieňom. Na rozdiel od toho, čo naznačuje jeho názov, nežije v lese, ale uprednostňuje otvorené roviny. Robotnice aj kráľovná upúta aj svojim, akoby nervóznym letom. Vdávajú ostrý prenikavý zvuk.

Čmeliak lesný - Bombus sylvarum
(c) Corinna Herr, Bombus, Bombus sylvarum
Popis:

Veľkosť: Kráľovná do 18 mm, Robotnice do 15 mm , Trúdy do 14 mm.

Rozpätietie krídiel: Kráľovná 29-32mm, Robotnice 21-27mm, Trúdy 23-26mm

Sosák: Kráľovná 12-14, Robotnice 10-12mm, Trúdy 9-11mm. Čmeliak lesn´má dlhú hlavu. Vďaka kombinácii čierneho krížového pásika na hornej strane hrudníka a oranžovo-červeného konca tela možno tohto pestrého čmeliaka ľahko identifikovať aj vo voľnej prírode. Tergity 1 až 3 má čierne so svetlosivými až žltkastými okrajmi srsti; Tergity 4 až 6 má osrstené oranžovo.

Biotop:

Žije v celej európe , až po škandináviu.

Biotop čmeliaka pestrého zahŕňa okraje lesov, (sadové) lúky, priekopy a násypy, občas sa vyskytuje aj v záhradách a parkoch. Vyskytuje sa v horách do nadmorských výšok okolo 1 400 metrov, preferuje však nižšie polohy a obzvlášť teplé oblasti pri riekach. Napriek názvu sa v lesoch vyskytuje len zriedka.

Hniezdenie:

Hniezdi buď pod zemou, napríklad v opustených hniezdach myší, alebo nad zemou v dutinách či pod trsmi trávy. Kolónia máva do 150kusov. Podzemné hniezda majú veľmi krátke prístupové tunely. Pri stavbe hniezda buduje pod larvami zvláštne voskové kapsičky. Robotnice do nich ukladajú peľ a med. Larvy nekŕmia, ale tieto si samy takto nazhromaždenú potravu odoberajú.

Potrava:

Zbiera peľ a nektár na mnohých druhoch rastlín, je polyektický. Napriek tomu uprednostňuje strukoviny (Fabaceae), čeľaď mäty (Lamiaceae) a krtičníkovité rastliny (Scrophulariaceae).

Doba letu:

Čmeliak lesný má jednu generáciu za rok. Prezimované kráľovné lietajú od konca apríla do začiatku júna, Robotnice od polovice mája do konca októbra. Mladé kráľovné a trúdy od začiatku augusta do konca októbra.

Čmeliaky – všeobecne.