Čmeliak vresový – Bombus cryptarum

Čmeliak vresový je blízko príbuzný s ďaľšími druhmi ako čmeliak zemný veľký, alebo čmeliak zemný tmavý.

Názov: Bombus cryptarum

Synonymá: Bombus lucocryptarum

čmeliak vresoviskový
© sergey_stefanov Bombus crptarum
Popis:

Dve úzke zlatožlté priečky na hrudi pri hlave a na druhom tergite (ako u B. magnus) odlišujú tento druh od B. lucorum s dvoma citrónovožltými priečkami a od B. terrestris so svojimi hnedo-žltými krížovými väzbami.
Posledné dva tergity (5 + 6) má sivobiele, pričom v dolnom zornom poli je zvyčajne niekoľko žltkastých chumáčov vlasov. Je veľmi podobný ďaľším druhom čmeliakov.

Dĺžka- Kráľovná: 18-20 mm, Robotnice: 9-16 mm, trúdy: 13-16 mm
Rozpätie krídiel – Kráľovná: 36-38 mm, robotnice: 19-32 mm, trúdy: 30-33 mm
Sosák je veľmi krátky Kráľovná: 9-10 mm, Robotnice: 8-9 mm, Trúdy: 7-9 mm
Bombus cryptarum má veľmi krátku hlavu.

Biotop:

Druh možno nájsť na otvorených plochách, najmä vo vresoviskách, na suchých chudobných lúkach, pasienkoch, na násypoch a v intraviláne na cestách a okrajoch ciest, v záhradách a parkoch. Vo všeobecnosti však nevykazuje striktnú biotopovú väzbu.

Hniezdenie:

Podobne ako príbuzné čmeliaky zemné, zvyčajne hniezdi v podzemných hniezdach myšie diery, príležitostne aj v nadzemných dutinách dutiny stromov, búdky pre vtáky a pod. Mladá kráľovná zakladá kolóniu v marcia táto máva do 150 členov.

Doba letu:

Čmeliak vresový má jednu generáciu za rok (univoltine). Prezimované kráľovné lietajú od polovice marca do polovice mája, následne robotnice lietajú od začiatku apríla do konca augusta a mladé kráľovne a trúdy od polovice júla do konca augusta.

Potrava:

Je polektický, zbiera peľ z mnohých čeladí rastlín a je mimoriadne nenáročný.

Špeciálne vlastnosti:

Čmeliak vresový je veľmi podobný tmavým a svetlým čmeliakom. Najväčšie riziko zámeny je však u Bombus magnus, ktorý je navonok takmer identický.

Čmeliaky – všeobecne.