Andrena proxima – Pieskorypka

Andrena proxima je riedko osrstená včela. Ľahko ju rozpoznať podľa jej prerušovaných bielych pásikov vlasov na bruchu, hnedých krídel a špecializovaných kvetinových návštev.

Andrena proxima
© Marie Lou Legrand, Andrena proxima, https://www.inaturalist.org/observations/66043732
Popis:

Samica meria 9-11mm. Má riedko hnedastý osrstený hrudník, čierne brucho len s bočnými bielymi pruhmi vlasov a tmavými nohami. Práve podľa brušných znakov je ju ľahko rozpoznať. Samec meria 8-10 mm.

Biotop:

Včela vyhľadáva okraje ciest, priekopy, hrádze, všetky druhy trávnatých plôch a to aj v mestskom prostredí. Hniezdi pritom v týchto oblastiach na miestach s najmenej hustou vegetáciou, aj na vápencových trávnatých porastoch. Vyskytuje sa v celej strednej európe.

Hniezdenie:

Samice Andrena proxima si kopú hniezda samostatne. Hniezda môžu byť ale aj v menších zhlukoch. Uprednostňuje pritom piesčité až hlinitopiesčité pôdy.

Potrava:

Táto pieskorypka je špecialistom na mrkvovité rastliny (Apiaceae). Je oligolektická Navštevuje napríklad žeruchu lúčnu, mrkva divá, petržlen, boľševník, kozonohu, pŕhľava, krkošku, atď.

Doba letu:

Včela má len jednu generáciu za rok (univoltine), lieta v máji až júli, samce vidieť výrazne skôr.

Zaujímavosťou je , že podľa nedávnych štúdií genómu sa predpokladá, že tieto pieskorypky sú vskutočnosti až troma druhmi. Nakoľko nemá mimoriadne nároky na prostredie, má stále dostatočnú populáciu a nie je vzácna.

Andrena proxima
© Philippe Moniotte, Pieskorypka, https://www.inaturalist.org/observations/216289975

Pieskorypky všeobecne