Čmeliak záhradný – Bombus hortorum

Čmeliak záhradný je podobný čmeliakovi zemnému. Laici si ho ľahko pomýlia. Tento čmeliak má však výrazne dlhšiu hlavu a dlhý trup a žltý dvojitý pás v strede tela. V priaznivých rokoch produkuje aj druhú generáciu. Mladé kráľovné v lete v roku svojho narodenia založia novú kolóniu, ktorá lieta až do septembra.

Čmeliak záhradný - Bombus hortorum
© lastovka , čmeliak záhradný
Popis:

Veľkosť: Kráľovná do 22 mm , Robotnica do 18 mm, Trúd do 16 mm. Čmeliak záhradný sa vyznačuje zamatovo čiernym chlpatým telom s tmavožltým pruhom širokým 2 mm pri hlave. Na začiatku brucha má široký, zlatožltý pruh, zatiaľ čo posledné dva prstence brucha sú biele až špinavo biele. Spodná strana má často svetlejšie vlasy. Hlavu má predĺženú a vpredu úzko zúženú. Charakteristický je veľmi dlhý sosák s dĺžkou až cca 21 mm. Šírka krídel: Kráľovná 35–40 mm, robotnica 28–32 mm, trúd 28–32 mm. Za letu vydáva hlboký tón.

Biotop:

Tento druh je pôvodný v celej Európe.. Súčasťou ich biotopu sú okraje a okraje lesov, sady, živé ploty, extenzívne využívané chudobné a bohaté lúky, protipovodňové hrádze, úhor a ruderálne plochy a biotopy v sídelných oblastiach. Vyskytuje sa od nížin až po vyššie subalpínske nadmorské výšky.

Hniezdenie:

Kráľovná lieta od marca až do mája. Z bežných druhov je posledná pri zakladaní hniezda. Prvé robotnice vliatavajú až o mesiac. Čmeliaka záhradného možno spozorovať až do septembra. Hniezda si stavia nad zemou vo vtáčích hniezdach, búdkach, stodolách, na povalách alebo pod zemou v opustených myších hniezdach a pod. V jednej kolónii žije 50 – 120 jedincov. Teda tvorí pomerne malé kolónie. Pri stavbe hniezda buduje zvláštne voskové kapsičky. Robotnice do nich ukladajú peľ a med. Larvy nekŕmia, ale tieto si samy takto nazhromaždenú potravu odoberajú. Na úspešné vybudovanie svojich domovov potrebujú mach a sušenú trávu vo svojich biotopoch. Preto uprednostňujú trávnaté biotopy s dostatkom slnečného žiarenia na zem, aby si zabezpečili bezpečné a teplé hniezda pod zemou. 

Potrava:

Tento druh je polektický, ale uprednostňuje strukoviny (Fabaceae), čeľaď mäty (Lamiaceae) a krtičníkovité rastliny (Scrophulariaceae).

Čmeliaky – všeobecne.