Čmeliak hájový – Bombus lucorum

Častým druhom je aj čmeliak hájový. Je ťažko rozlíšiteľný od čmeliaka zemného s ltorým je aj príbuzný.

Čmeliak hájový - Bombus lucorum
(c) Илья Сухов, čmeliak hájový
Popis:

Kráľovná má veľkosť do 21 mm, Robotnice do 16 mm, Trúdy do 16 mm. Telo má chlpaté, zamatovo čierne. V blízkosti hlavy je 2mm široký citrónovo-žltý až sírovo-žltý pruh, ktorý končí pri koreni krídla a postupne mizne. Čmeliak zemný ho má tmavší, až okrový. Na tvári občas vidno žlté chumáče. V prvej tretine brucha je 2 mm široký, často citrónovo žltý alebo bledožltý prúžok. Posledné dva prstence brucha má bielej až sivobielej farby. Hlavu má veľmi krátku a aj sosák . Kráľovná 9–10 mm, Robotnica 8–9 mm, trúd 7–8 mm. Rovnako ako čmeliak zemný svoj nedostatok – krátky sosák- pri zbere nektáru kompenzuje jednoducho tak, ze kvet prekúsne.

Šírka krídel: Kráľovná 36–39 mm, robotnica 20–33 mm, trúd 29–33 mm

Biotop:

Je rozšírený po celej Európe. Často sa vyskytujú aj v strednej Európe. Najčastejšie na okrajoch lesov, živé ploty, extenzívne využívaných trávnatých porastov, protipovodňových hrádzi, na úhoroch a v ruderálnych oblastich. Rád využíva aj piesok, štrk a hlinené jamy. Rozšírený od nížin až po horské oblasti. Jeho husté vlasy znamenajú, že môže byť aktívny aj pri nízkych teplotách.

Hniezdenie:

Čmeliak hájový farby lieta od marca do októbra. Bombus lucorum hniezdi hlavne pod zemou – často pod drevenými podlahami záhradných domčekov. Preto môže byť uvedený ako čmeliak žijúci na zemi. Ich určené mladé kráľovné a trúdy začnú lietať v júli. V kolóniách žije 100 až 400 jedincov. Prezimované kráľovne lietajú od marca do polovice mája, robotnice od polovice marca do konca augusta.

Potrava:

Je polektický, berie peľ a nektár z viacero druhov rastlín.

Možnosti chovu:


odporúča sa väčší čmelín, zodpovedajúci veľkému hniezdu (ideálne vnútorný objem 12-15l)
chodba radšej dlhá .Čmelíny neprijíma ochotne, chovateľ často obsadzuje na viac pokusov. Naopak ak mu čmelín vyhovuje, bežné sa usadí aj sám.
Matky na jar po hibernácii sa vracajú zriedka.

Často sú napadnuté matkami väčších druhov a nasleduje vzájomný súboj o hniezdo.
Odporúča sa príkrm v čase, keď sa liahnu nové matky a lietajú sa páriť. také matky dokážu vybrať zásoby v hniezde a urýchliť jeho zánik.

Čmeliaky – všeobecne.