Andrena labiata – Pieskorypka pyskatá

Andrena labiata je ľahko rozpoznateľná pieskorypka. Samica aj samec majú čiastočne červeno sfarbené brucho.

Andrena labiata, pieskorypka pyskatá
© harwinmonkey, Andrena labiata, https://www.inaturalist.org/observations/118811196
Popis:

Dĺžka 7–9 mm, brucho prevažne červené. Samica má hlavu s riedkymi belavými vlasmi.3. segment tykadla je dlhý ako 4. a 5. spolu. Čierny hrudník má hnedastú srsť. Tergity má hladké a husto bodkované, s odsadenými okrajmi. 2. a 3. tergit má červené, pričom na druhom bočná čierna škvrna. Koncový strapec hnedastý. Nohy žltkasté chlpaté. Samec sa podobá samici. Lenže čelo a temeno je so žltohnedými vlasmi, clypeus (hlavový štít) má belavý.

Biotop:

Druh má široký výber biotopov. Možno ho nájsť v riedko hnojených trávnatých porastoch, pozdĺž okrajov lesov, na riekach, železničných nábrežiach, na trávnatých porastoch bohatých na kvety ale aj v záhradách. Hniezdi v piesočnatej pôde hlavne na nie príliš husto porastených miestach.

Hniezdenie:

Buduje samostatne vykopané zemné hniezda na miestach s malou vegetáciou. Zvyčajne osamelo, ale pri vhodných podmienkach aj v skupinách. Prezimuje ako dospelý jedinec- imago.

Potrava:

Andrena labiata je nešpecializovaný (polylektický) druh. Navštevuje 7 čeľadí rastlín: Astrovité (Asteraceae), kapustovité rastliny (Brassicaceae), klinčeky (Caryophyllaceae), čeľaď mätových (Lamiaceae), iskerníky (Ranunculaceae), ruže (Rosaceae), krtičníkovité rastliny (Scrophulariaceae).

Doba letu:

Pieskorypka pyskatá lieta v jednej generácii za rok (univoltine). Obdobie od začiatku apríla do konca júna.

Pieskorypky všeobecne