Andrena fuscipes – Pieskorypka vresová

Andrena fuscipes je špecialista na vresoviská.

Andrena fuscipes
© saschaj, Andrena fuscipes, https://www.inaturalist.org/observations/193975466
Popis:

Včela vresová patrí medzi druhy so širokými žltohnedými pásikmi chlpov na bruchu. V kombinácii s neskorým časom letu a asociáciou s vresom obyčajným Calluna vulgaris je táto vlastnosť dostatočná na rozpoznanie v teréne.

Samica meria 9-11 mm je čierna s oranžovo-hnedou srsťou hrudníka. Má veľmi tmavé brucho so širokými žlto-sivými pásmi a načernalé nohy. Samec meria 8-10 mm.

Biotop:

Piesočnaté oblasti, najmä na okrajoch lesov a na čistinách, s dostatočnou populáciou vresov.

Hniezdenie:

Andrena fuscipes kope zemné hniezda samostatne, pričom hniezdo sa vykopáva v piesočnatej alebo sprašovej pôde medzi kríkmi alebo v ich blízkosti. Hniezdi osamelo, ale hniezda má niekedy od seba vzdialené maximálne niekoľko metrov. Hlavná štôlňa, hlboká 10-15 cm, má 1-4 nerozvetvené bočné štôlne, každá s plodovou bunkou. Samica nezatvára vchody do hniezda, keď ide zbierať potravu. Prezimuje pravdepodobne ako odpočívajúca larva.

Potrava:

Včela sa živí výlučne na kríkoch vresu. V strednej európe asi len na Calluna Vulgaris, teda vres obyčajný.

Doba letu:

Medzi pieskorypkami je to oneskorenec.Má jednu generácia za rok (univoltine). Lieta od začiatku augusta do polovice septembra. Je to dané obdobím kvitnutia vresu.

Ich závislosť od tohto neskoro kvitnúceho zdroja potravy spôsobuje, že ich prežitie závisí od ochoty ľudí vzdať sa opätovného zalesňovania piesočnatých oblastí a udržiavať vresoviská – napríklad chovom oviec; Pohľad na veľké porasty vresu obyčajného v neskorom lete je vzrušujúcim pohľadom aj pre ľudské oko.

Pieskorypky všeobecne