Čmeliak balkánsky – Bombus haematurus

Balkánsky čmeliak patrí medzi druhy, ktoré úspešne rozširujú svoje teritórium smerom na sever. Tento druh, ktorý je známy aj na stredomorských ostrovoch, sa šíri na severozápad cez Balkán, Maďarsko a juhozápad Slovenska. Haematurus -krvácavý. Pôvod latinského mena je mi záhadou…:-)

Čmeliak balkánsky - bombus haematurus
© Paul Cools, čmeliak balkánsky
Popis:

Dĺžka: Kráľovná 14-16 mm, Robotnice 10-12 mm, Trúdy 14-15 mm
Rozpätie krídel: Kráľovná 29-32 mm, Robotnice 23-27 mm, Trúdy 29-30 mm
Trup má krátky-stredný: Kráľovná cca 6,5 ​​mm, Robotnice cca 5 mm, Trúdy cca 6 mm
Hlava: stredná

Základnú farbu má čiernu. Na hrudníku pri hlave je široký, zlatožltý krížový pás (ako u Bombus hortorum) a ešte širší na 2. až 4. tergite.

Biotop:

V európe má teritórium od Turecka a Grécka na sever a západ po Srbsko, Maďarsko, Slovensko a nedávno Rakúsko. Ide o postupné prirodzené rozširovanie , nakoľko čmeliak využíva len mierne zimy.
Biotopy: Lesy, násypy, cesty a okraje ciest, tiež kríky, záhrady a parky. Preferuje zalesnené oblasti.
Hniezdenie: čmeliak balkánsky hniezdi väčšinou v podzemných hniezdach -myšie hniezda, ojedinele aj v nadzemných dutinách -dutiny stromov, búdky pre vtáky a pod.

Potrava:

Bombus haematurus navštevuje mnoho čeladí rastlín je polyektický. Rád ale navštevuje kvitnúci mak

Doba letu:

Čmeliak balkánsky má jednu generáciu ročne (univoltine). Prezimované kráľovné lietajú od polovice marca do začiatku mája a robotnice od polovice apríla do konca augusta. Mladé kráľovné a trúdy od konca júna do polovice augusta

Čmeliaky – všeobecne.