Čmeliak tajgový – Bombus semenoviellus

Čmeliak tajgový – názov jasne napovedá, pochádza z východných oblastí eurázie. Sústavne expanduje aj smerom na západ kontinentu, je prítomný aj na Slovensku. Ide o prirodzené rozširovanie druhu aj na Slovensku bol zaznamenaný v lesoch v okolí Dunajca.

Názov: Bombus semenoviellus
s podrodom: Bombus (Cullumanobombus) semenoviellus
Synonymá: Pyrobombus semenoviellus

Čmeliak tajgový
© vyatka, čmeliak tajgový
Popis:

Dĺžka: kráľovná 17-22 mm, Robotnice 11-16 mm, Trúdy 13-15 mm
Rozpätie krídel: kráľovná 35-40 mm, robotnice 28-32 mm, trúdy 28-32 mm
Sosák dĺžka: kráľovná 19-21 mm, robotnice 14-16 mm, trúdy cca 15 mm
Čmeliak tajgový má dlhú hlavu


Farebne je podobný Bombus jonellus a tiež o niečo väčšiemu B. hortorum.
Čmeliak tajgový má 2 priečne pásy na hlave a zadnej strane hrudníka (ako väčší čmeliak záhradný), prvý tergit má v strede tmavú srsť, ale z oboch strán je huňatý biely. Až posledné dva tergity (4–6) má chlpaté biele. Na tvári má svetlé chlpy hlavu má skôr okrúhlu, na rozdiel od Bombus hortorum.

Biotop:

Bombus semenoviellus pôvodne obýval riedke boreálne ihličnaté lesy južnej tajgy, ale tiež lesostep, extenzívne využívané trávne porasty, polosuché trávnaté porasty, ruderálne plochy, vlhké lúky. V strednej Európe využiva lesné čistinky, lesné cesty a okraje lesov, ale aj rozmanitú a na kvety bohatú kultúrna krajina ako lúky, ruderálne oblasti, záhrady a parky v blízkosti ľudských sídiel s teplým, suchým letným charakterom.

Hniezdenie:

Hniezda zakladá pod zemou, využíva hniezda myší, pričom kolónia máva do 80 členov

Potrava:

Druh oprednostňuje astrovité rastliny.

Doba letu:

Čmeliak tajgový má jedna generáciu za rok. Prezimované kráľovné lietajú od konca marca do konca apríla nasledujú robotnice od polovica apríla do začiatku septembra a mladé kráľovné a trúdy od konca júla do polovice septembra.

Čmeliaky – všeobecne.