Čmeliak zemný tmavý – Bombus terrestris

Čmeliak zemný tmavý je jedným z najnápadnejších, najväčších a najbežnejších druhov čmeliakov. Je to všestranný druh, ktorý sa cíti ako doma takmer vo všetkých biotopoch vrátane našich záhrad, aj preto ho väčšina ľudí pozná aspoň na pohľad. Dnes sa tento druh aj umelo šíri. Používa sa na poľnohospodárske účely.

čmeliak zemný tmavý
© Stefan Greif, Bombus terrestris
Popis:

Kráľovná do 23 mm – Robotnice do 18 mm – Trúdy do 16 mm.
Rozpätie krídel: kráľovná: 38-43 mm, robotnice: 22-34 mm, Trúdy: 30-33 mm
Sosák je veľmi krátky: kráľovná: 9-10 mm, robotnice: 8-9 mm , Trúdy: cca 8 mm
Hlava: veľmi krátka
Čmeliak zemný tmavý má pomerne krátku hlavu a krátky trup (do cca 10 mm). Má chlpaté telo so zamatovými čiernymi vlasmi. V blízkosti hlavy má tmavožltý pruh, niekedy až 2 mm široký. V prvej tretine brucha má trochu širší tmavý pásik. Posledné dva prstence brucha má ale však biele.

Dve úzke tmavožlté priečky na hrudníku pri hlave a na druhom tergite odlišujú tento druh od čmeliaka svetlého – B. lucorum s dvoma citrónovo žltými priečkami a čmeliaka kryptarum – B. cryptarum a čmeliaka zemného velkého -B. magnus , oba so zlatožltými krížovými pásmi

U niektorých jedincov priečny pás hrudníka takmer alebo úplne chýba;
posledné dva tergity (5 + 6) má čmeliak zemný tmavý sivobiele.

Biotop:

Bombus terrestris je pôvodný v celej Európe . Vyskytuje sa aj v severnej Afrike, Mongolsku a Japonsku. Nevykazuje tiež žiadne striktné prepojenie biotopov. Avšak obľubuje na otvorené miesta, ako sú okraje lesov, živé ploty, extenzívne využívané trávne porasty, protipovodňové hrádze, úhor a ruderálne oblasti. Hniezdi prevažne pod zemou – často pod terasami. Od nížin po horský biotop.

Hniezdenie:

Prezimovaná kráľovná (v dierach v zemi a pod suchým lístím) lieta od marca. Nové mladé kráľovné a trúdy od júla. Hniezdo buduje často v hĺbke 1,5 m. Je chránené pred mrazom. Hniezda čmeliaka tmavého môžu na vrchole roka čmeliakov obsahovať až 600 jedincov. Hniezdi prevažne pod zemou – často pod terasami. Od nížin po horský biotop.

Potrava:

Potrava: Ich potravné preferencie tvorí: nektár, peľ a medovica, preto je čmeliak zemný tmavý klasifikovaný ako polylektický druh.


Špeciálne vlastnosti: Čmeliaky môžu byť agresívne, keď sú ohrozené. Zvláštnosťou je, že robotnice sami kladú vajíčka, z ktorých sa rodia trúdy, ale tie však môže kráľovná aj predtým zjesť, ak ich nájde. V dôsledku zvýšeného používania v skleníkoch je dnes čmeliak tmavý inváznym druhom v Južnej Amerike s rýchlosťou šírenia 200 km za rok.

Ostatné druhy čmeliakov.