Čmeliak piesočný – Bombus veteranus.

Čmeliak piesočný – ďaľší zo vzácnych druhov, vysktuje sa na piesočných vresoviskách. U nás boli nálezy na Orave- Zuberec, Habovka, Oravská Lesná.

Názov: Bombus veteranus

Synonymá: Bombus equestris, Megabombus veteranus, Thoracobombus veteranus

Čmeliak piesočný - Bombus veteranus
(c) Konstantin Romanov, Čmeliak piesočný
Popis:

Dĺžka: Kráľovná 16-19 mm, Robotnice 10-16 mm, Trúdy 12-15 mm
Rozpätie krídel: Kráľovná 30-33 mm, Robotnice 21-28 mm, Trúdy 23-27 mm
Sosák:Kráľovná 9-11 mm, Robotnice 6-8 mm, Trúdy 7-9 mm
čmeliak piesočný má dlhú hlavu

Farba je podobná čmeliakovi lesnému (B. sylvarum). Bielosivá až tmavosivá základná farba so širokou sivohnedou srsťou na hrudníku pri hlave a
podobnú srsť má na hrudníku v blízkosti brucha. Na tmavom bruchu má biele vodorovné pruhy.
Na rozdiel od B. sylvarum sú tergity 4 až 6 na okraji sivobiele, takže čierne brucho presvitá v pruhoch.

Biotop:

Rozšírenie: Celá európa okrem okolia Stredozemného mora, Írska a Veľkej Británia. Na Slovensku hlavne na severe.
Biotopy: Hlavne otvorené plochy, násypy, okraje ciest, parky, záhrady, tiež okraje lesov.

Hniezdenie:

Čmeliak piesočný stavia hniezda nad zemou pod machovými vankúšmi a trsmi trávy, ojedinele aj v hniezdach myší. Kolónia máva do 120členov. Larvy si odoberajú potravu zo zásob samostatne.

Potrava:

Druh je polektický, navštevuje mnoho čeladí rastlín.

Doba letu:

Čmeliak piesočný má jednu generáciu za rok (univoltine). Kráľovná lieta od polovice apríla do polovice júna, potom robotnice od začiatku mája do konca augustaseptembra a mladé kráľovné a trúdy od konca júla do začiatku septembra

Čmeliaky – všeobecne.

Čmeliak pruhovaný – Bombus subterraneus

Čmeliak pruhovaný je vzácny a zákonom chránený druh. Hniezdi hlbšie pod zemou, nakoniec Subterraneus – preklad znamená doslova podzemný

Názov: Bombus subterraneus
Východný poddruh: Bombus subterraneus latreillelus
Synonymá: Megabombus subterraneus, Bombus latreillelus.

Čmeliak pruhovaný
(c) fear-fantasy , čmeliak pruhovaný
Popis:

Dĺžka: Kráľovná 18-20 mm, Robotnice 13-15 mm, Trúdy 13-15 mm
Rozpätie krídel: Kráľovná 39-41 mm, Robotnice: 28-30 mm, Trúdy 29-31 mm
Sosák: Kráľovná 8-10 mm, Robotnice 6-8 mm, Trúdy: 5-7 mm
Čmeliak pruhovaný má krátku hlavu

Farba: tri krížové pásy a belavý koniec.
Má široký červenohnedý krížový pás na hrudníku pri hlave aj s rovnako zafarbeným pásom na hrudníku pri bruchu.
Medzi 1. a 2. čiernym tergitom má červenohnedá srsť;
Tergity 3 až 6 majú belavú srsť s tmavými priečnymi prstencami.
Trúd má 1. priečny pás širší, 2. pás užší, 1. tergit hnedožltý, 2. a 3. tergit čierny, 4.–6. tergit má bielo osrstený.

Biotop:

Čmeliak pruhovaný žije v celej strednej Európe. U nás je to poddruh Bombus subterranus latreillelus, ktorého kráľovné majú vŕazne žltšie farby ako nominovaná forma.
Vyhľadáva prevažne otvorený terén, živé ploty a štruktúrovanú lúčnu krajinu.

Hniezdenie:

Hniezdi pod zemou, v hniezdach malých cicavcov a norách krtkov a to až do hĺbky 2 m. Larvy nekŕmi, ale tieto si samotné odoberajú potravu z pripravených zásob. Kolónia máva okolo 100 členov.

Potrava:

Lieta hlavne v období kvitnutia hluchaviek.

Bombus subterraneus
(c) sandjar, Bombus subterraneus
Doba letu:

Tento druh má jednu generáciu za rok (univoltine). Prezimované kráľovné lietajú od polovice mája do polovice júna, nasledované robotnicami od začiatku júna do septembra. Mladé kráľovné a trúdy od polovice augusta až do konca septembra.

Čmeliaky – všeobecne.

Čmeliak sorojský – Bombus soroeensis

Čmeliak sorojský je relatívne mal´druh, ktorýsa však vyskytuje takmer v celej európe.

Názov: Bombus soroeensis
stredoeurópsky poddruh: Bombus soroeensis proteus
Synonymá: Pyrobombus soroeensis alebo Pyrobombus soroeensis proteus.

Čmeliak sorojský - Bombus soroensis
(c) lastovka , čmeliak sorojský
Popis:

Dĺžka: Kráľovná 15-17 mm, Robotnice 10-14 mm, Trúdy 12-14 mm
Rozpätie krídel: Kráľovná 28-33 mm, Robotnice 23 mm, Trúdy 25-28 mm
Sosák: Kráľovná 13-14 mm, Ribotnice 10-13 mm, Trúd 9-11 mm
Hlavu má krátku.
Farbenie: čierna s červenkastým koncom brucha ako čmeliak skalný
Niekedy má na hrudníku, v blízkosti hlavy, úzky krížový pás;
Srsť na hrudi má kratšia ako čmeliak skalný, ​​ale má rôznu dĺžku.
Červený koniec brucha začína o niečo neskôr ako u čmeliaka skalného, ​​a to až 2. polovicou 4. tergitu.
Na 6. tergite chýba čmeliakovi lysé okrúhle miesto.
Farebné varianty: v strednej Európe je úplne čierny melanický variant a jeden s čierno-bielo-červeným bruchom. Naviac v Pyrenejach a na Britských ostrovoch čierno-bielo-žltý variant.

Biotop:

V celej strednej Európe ako Bombus soroeensis proteus.
Biotopy: okraje lesov, (horské) lúky a extenzívne využívané pasienky či vresoviská

Hniezdenie:

Stavia podzemné hniezda v norách myší a krtkov. Kolónia máva do 150 členov.

Potrava:

Druh je polyektický, ale robotnice často navštevujú zvončeky, trúdy zasa bodliaky.

Doba letu:

Čmeliak sorojský má jednu generáciu ročne (univoltine). Prezimované kráľovné lietajú od konca apríla do konca mája, potom nasledujú robotnice od polovica mája do konca septembra a mladé kráľovné a trúdy od polovice augusta do konca septembra

Čmeliaky – všeobecne.

Čmeliak tajgový – Bombus semenoviellus

Čmeliak tajgový – názov jasne napovedá, pochádza z východných oblastí eurázie. Sústavne expanduje aj smerom na západ kontinentu, je prítomný aj na Slovensku. Ide o prirodzené rozširovanie druhu aj na Slovensku bol zaznamenaný v lesoch v okolí Dunajca.

Názov: Bombus semenoviellus
s podrodom: Bombus (Cullumanobombus) semenoviellus
Synonymá: Pyrobombus semenoviellus

Čmeliak tajgový
© vyatka, čmeliak tajgový
Popis:

Dĺžka: kráľovná 17-22 mm, Robotnice 11-16 mm, Trúdy 13-15 mm
Rozpätie krídel: kráľovná 35-40 mm, robotnice 28-32 mm, trúdy 28-32 mm
Sosák dĺžka: kráľovná 19-21 mm, robotnice 14-16 mm, trúdy cca 15 mm
Čmeliak tajgový má dlhú hlavu


Farebne je podobný Bombus jonellus a tiež o niečo väčšiemu B. hortorum.
Čmeliak tajgový má 2 priečne pásy na hlave a zadnej strane hrudníka (ako väčší čmeliak záhradný), prvý tergit má v strede tmavú srsť, ale z oboch strán je huňatý biely. Až posledné dva tergity (4–6) má chlpaté biele. Na tvári má svetlé chlpy hlavu má skôr okrúhlu, na rozdiel od Bombus hortorum.

Biotop:

Bombus semenoviellus pôvodne obýval riedke boreálne ihličnaté lesy južnej tajgy, ale tiež lesostep, extenzívne využívané trávne porasty, polosuché trávnaté porasty, ruderálne plochy, vlhké lúky. V strednej Európe využiva lesné čistinky, lesné cesty a okraje lesov, ale aj rozmanitú a na kvety bohatú kultúrna krajina ako lúky, ruderálne oblasti, záhrady a parky v blízkosti ľudských sídiel s teplým, suchým letným charakterom.

Hniezdenie:

Hniezda zakladá pod zemou, využíva hniezda myší, pričom kolónia máva do 80 členov

Potrava:

Druh oprednostňuje astrovité rastliny.

Doba letu:

Čmeliak tajgový má jedna generáciu za rok. Prezimované kráľovné lietajú od konca marca do konca apríla nasledujú robotnice od polovica apríla do začiatku septembra a mladé kráľovné a trúdy od konca júla do polovice septembra.

Čmeliaky – všeobecne.

Čmeliak humnový- Bombus ruderatus

Čmeliak humnový je podobný čmeliakovi záhradnému.

Názov: Bombus ruderatus

stredoeurópsky poddruh: Bombus ruderatus eurynotus
Synonymá: Megabombus ruderatus alebo Megabombus ruderatus eurynotus

Čmeliak humnový - Bombus ruderatus
© marystg, čmeliak humnový, Bombus ruderatus
Popis:

Dĺžka: Kráľovná 21-24 mm, Robotnice 11-18 mm, Trúdy 15-17 mm
Rozpätie krídel: Kráľovná 40-43 mm, Robotnice 21-35 mm, Trúdy 30-33 mm
Sosák dlhý: Kráľovná 12-13 mm, Robotnice 8-10 mm, Trúdy 8-10 mm
Hlava má veľmi dlhú

Farbu má podobnú ako čmeliak záhradný.
Čmeliak má široký hnedastý žltkastý krížový pás na hrudi v blízkosti hlavy, ktorý je ale niekedy slabý alebo úplne chýba a ďalší krížový pás je na zadnom hrudníku ku ktorému sa pripája tretí pás na 1. tergite brucha. Tergity 5 a 6 majú bielu srsť.

Biotop a hniezdenie:

Čmeliak humnový žije v celej strednej európe – ako poddruh B. ruderatus eurynotus
Biotopy: Otvorené krajiny, najmä lúky a pasienky, násypy a priekopy.
Hniezdenie: Hlavne pod zemou v hniezdach myší, je ho možné chovať aj v čmelínoch. Kolónia máva do 100 členov.

Potrava:

Druh je polektický navštevuje mnoho čeladí rastlín.

Doba letu:

Čmeliak humnový má jedna generáciu za rok (univoltine). Prezimované kráľovné lietajú od polovice mája do začiatku júla, nasledujú robotnice od začiatku júna do konca septembra. Mladé kráľovné a trúd lietajú od polovice augusta do polovica októbra.

Čmeliaky – všeobecne.

https://studio.youtube.com/channel/UCgIFXs-jKjR82nH2HYnzsSA

Čmeliak úhorový- Bombus ruderarius

Čmeliak úhorový je vzácny kvôli intenzívnemu poľnohospodárstvu. Je to pomerne malý čmeliak.

Čmeliak úhorový
© c_rickert, Čmeliak úhorový
Popis:

Dĺžka: Kráľovná 16-18 mm, Robotnice 9-16 mm,Trúdy 12-14 mm
Rozpätie krídel: Kráľovná 29-32 mm, Robotnice 20-28 mm, Trúdy: 24-26 mm
Sosák dĺžka: Kráľovná 13-14 mm, Robotnice 11-13 mm, Trúdy 9-11 mm
Hlava má krátku
Čmeliak úhorový má prevažne čiernu farbu, ale koniec brucha od 4. do 6. tergitu je červenožltý. Druh sa podobá čmeliakovi skalnému v zmenšenej podobe.
Farebné varianty môžu mať aj úzky biely krížový pás na hrudníku v blízkosti hlavy, ktorý siaha až k základni krídel. Corbiculu (peľový košík) na zadných nohách, majú samice, kráľovné aj robotnice pokrytá žltočervenou srsťou, v starobe sú viac červenkasté.

Biotop:

Rozšírenie: takmer celá Európa bez ďalekého severu, v južnej Európe vo vyšších nadmorských výškach.
Biotopy: Otvorené a parkové krajiny, aj v riedko zastavané oblasti v mestách.


Hniezdenie:

Bombus ruderarius hniezdi nad zemou: v priehlbinách v zemi, pod trsmi trávy a machu. Využíva aj staré myšie hniezda. Kolónia máva do 100 členov.

Potrava:

Uprednostňuje žihľavu, bôbovité ako ďatelina, vika, vtáči zob

Doba letu:

čmeliak úhorový má jednu generáciu ročne (univoltine).

Prezimované kráľovné lietrajú od polovice apríla do konca mája, nasledujú ich robotnice od začiatku mája do konca augusta. Mladé kráľovné a trúdy lietajú od konca júla do začiatku septembra

Čmeliaky – všeobecne.

Čmeliak pyrenejský – Bombus pyrenaeus

Čmeliak pyrenejský je ďalším z horských druhov čmeliakov. Tentokrát ale ide o doslova vysokohorský druh. Na Slovensku je prítomný v Nízkych aj Vysokých Tatrách a to v najvyšších polohách 1900 metrov nad morom a viac.

Čmeliak pyrenejský - Bombus pyrenaeus
(c) NiC Čmeliak pyrenejský
Popis:

Dĺžka: Kráľovná do 20 mm, robotnice 12 mm, trúdy 12 mm
Rozpätie krídel:Kráľovná 26-30 mm, Robotnice 18-22 mm, Trúdy 18-22 mm
Bombus pyrenaeus má krátku hlavu.
Farba: Má široký sivožltý krížový pás na golieri (hrudník blízko hlavy);
sivožltý krížový pás na „štíte“ (sculellum: zadný hrudník);
tretí sivožltý priečny pás medzi 1. a 2. tergitom;
oranžovočerveno osrstené pásmo zo zadného okraja 3. až 6. tergitu;
sivožltá srsť pokračuje na spodnej strane hrudníka a nôh.

Biotop a hniezdenie:

Rozšírenie: Pyreneje, Alpy, Tatry, Balkán, 1900–2700 m
Biotopy: vysoké hory. Čmeliaky dokážu vytvárať značné množstvo metabolického tepla – prácou svalov trupu počas trasenia alebo letu, spaľovaním cukrov. Udržujú si stálu telesnú teplotu, často 30°C nad teplotou okolia. Bez generovania vysokej telesnej teploty, vzhľadom na ich hmotnosť a ich pomeru k ploche krídel, by nemohli lietať.  Táto výnimočnosť čmeliakov im umožňuje prežiť aj v drsnom prostredí vsokých hôr.
Rozmnožovanie: Podzemné v hniezdach cicavcov a nadzemné v hniezdach vtákov, tiež kopy sena, trsy trávy a pod.

Potrava:

Druh je polyektický, peľ zbiera vo svojom prostredí z viacero čeľadí rastlín.

Doba letu:

Čmeliak prenejský má jednu generáciu za rok. Prezimované kráľovné lietajú v máji, následne robotnice od júna do sptembra. Mladé kráľovné a trúdy od začiatku augusta do konca septembra

Čmeliaky – všeobecne.

Čmeliak machový – Bombus muscorum

Čmeliak machový je veľmi vzácny druh, ktorý uprednostňuje pobyt v mokradiach.

Čmeliak machový - Bombus muscorum
© NABU Nordvorpommern, čmeliak machový
čmeliak machový
(c) Ольга Курякова , čmeliak machový
Popis:

Dĺžka: Kráľovná 17-19 mm, Robotnice: 10-16 mm, Trúdy: 13-15 mm
Rozpätie krídel: Kráľovná 32-35 mm,Robotnice: 24-28 mm, Trúdy: 25-289 mm
Sosák: Kráľovná: 14mm, Robotnice 10mm, Trúdy cca 9 mm
Hlavu má stredne dlhú.

Farba: svetlo až červenohnedá Hrudník je žltooranžovej až červenohnedej farby – bez čiernych chĺpkov – a priamo za hlavou býva o niečo svetlejší. Chlpy sú rovnomerne dlhé.
Brucho má žltkasté, tergity 2 a 3 možno s medovohnedými pásmi;
posledný tergit je čierny a má kratšie chĺpky ako u B. humilis.

Biotop a hniezdenie:

Tento druh žije prakticky v celej strednej európe, obmezdený je ale na rašeliniská – mokrade.


Hniezdi nad zemou v bylinnej vrstve: v trsoch trávy, pod machom a pod., ale aj vyššie v opustených hniezdach a búdkach. Kolónia máva do 120 členov. Pri stavbe hniezda pod larvami buduje zvláštne voskové kapsičky. Robotnice do nich ukladajú med a peľ. Larvy nekŕmia, tieto sa nakŕmia samotné z takto pripravenej potravy.

Potrava:

Druh je polyektický, zbiera peľ z mnohých čeladí rastlín.

Doba letu:

Čmeliak machový má jedna generáciu za rok (univoltine). Prezimované kráľovné lietajú od mája do polovice júna, robotnice od mája do konca septembra a mladé kráľovné a trúdy od augusta do konca septembra.

Čmeliaky – všeobecne.

Čmeliak sivobiely – Bombus mucidus

Čmeliak sivobiely je horský druh, hlavne na teplejších južných svahoch.

Názov: Bombus mucidus
Synonymá: Megabombus mucidus

Čmeliak sivobiely - Bombus mucidus
© Thomas Zuna-Kratky, Bombus mucidus
Popis:

Dĺžka: Kráľovná 18-20 mm, Robotnice 12-16 mm, Trúdy 13-14 mm
Rozpätie krídel: Kráľovná 28-32 mm, Robotnice 18-22 mm, Trúdy 26-30 mm

Čmeliak sivobiely má dlhú hlavu, jeho farba je prevažne sivobiela, podobná B. mesomelas a B. veteranus
Čierny hrudník má vpredu (za väčšinou čiernou hlavou) a vzadu orámovaný úzkym belavým pásom, pritom tergity 1 a 2 má tenko chlpaté čierne so svetlými chumáčmi po stranách so zlatooranžovou srsťou. Srsť má celkovo tenkú a zároveň výrazne huňatú

Biotop a hniezdenie:


Rozšírenie: Európa v Pyrenejach, Alpách, Apenách a v Karpatoch v Rumunsku. Na Slovensku nebol zaznamenaný
Žije na na teplých, južných, horských svahoch. Rozšírenie je roztrieštené, nakoľko je viazaný na vyššie polohy. Naviac je tento druh ohrozený práve sústavným zmenšovaním jemu prirodzených biotopov – počet jedincov stále klesá.


Hniezdi vždy pod zemou. v hniezdach myší, pričom kolónia máva do 80 členov

Potrava:


Čmeliak sivobiely navštevuje mnoho čeladí rastlín v rámci svojho horského biotopu.

Doba letu:


Čmeliak sivobiely má jednu generáciu za rok -(univoltine). Prezimované kráľovné lietajú od polovice mája do konca júna, následne robotnice od polovice júna do polovice októbra a mladé kráľovné a trúdy lietajú od konca augusta do konca októbra

Čmeliaky – všeobecne.

Čmeliak horský – Bombus mesomelas

Čmeliak horský je vysokohorský druh v európe obýva aj Karpaty, Krkonoše a Alpy.

Synonymum : čmeliak čiernochrbtý

Bombus mesomelas
(c) Jakob Fahr , čmeliak horský, čmeliak čiernochrbtý
čmeliak horský
(c) Gaia Bazzi , čmeliak horský
Popis:

Dĺžka: Kráľovná 20-24 mm, Robotnice 13-15 mm, Trúdy 14-17 mm
Rozpätie krídel: Kráľovná 28-33 mm, Robotnice 16-20 mm, Trúdy 20-30 mm
Sosák dĺžka: Kráľovná 15-18 mm, Robotnice 12-14 mm,Trúdy 11-13 mm
Tento čmeliak má dlhú hlavu

Farba má prevažne žltkastú (žltkastá olivovo šedá), pričom čiernu elipsovitú strednú časť hrudníka má vpredu (za čiernou hlavou) a vzadu orámovanú širokým žltkastým pásom;
Tergity 1 a 3–6 má na báze mierne červenkasté, inak žltkasté, 2.tergit je úplne sfarbený do hrdzavožltej farby.

Biotop a hniezdenie:

Druh sa vyskytuje na slnečných horských svahoch, pričom obľubuje suché a teplé polohy v stredných a vysokých horách. Od horských až po vysokohorské, v strednej Európe už od 600 m. Hniezdi pod zemou v norách malých hlodavcov. Kolónia máva 50 až 120 členov.

Potrava:

Druh je polektický a vo svojom prostredí využíva mnoho čeladí rastlín.

Doba letu:

Čmeliak horský má jednu generáciu za rok (univoltine). Prezimované kráľovné lietajú od konca mája do konca júna, následne robotnice od polovice júna do konca októbra. Mladé kráľovné a trúdy lietajú od konca augusta do konca októbra

Čmeliaky – všeobecne.